لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10255

شاید شنیده باشید(۹۶) – ق۱

185

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبد البها‍ء