لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10251

شاید شنیده باشید(۹۶) – ق۲

105

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبد البها‍ء