لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10237

نقطه سر خط – بهای داد خواهی ق۲

106

«بهای دادخواهی» یادداشتی تکان­دهنده از شادی صدر، در تحلیل فیلم منتشرشده از محاکمه ­ی مدیران جامعه­ ی بهایی ایران در سال ۱۳۶۰ ، که همگی اندکی پس از دادگاه اعدام شدند (بخش دوم).