لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10230

آینه – باغبان

129

محسن مخملباف در اخرین ساخته خود، فیلم جنجال برانگیز باغبان از چه می گوید . . .