لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10210

خاطرات یوتاب(۹) – خواستگاری

316

دکتر نادری از یوتاب خواستگاری میکند و به او اظهار علاقه می نماید و…