لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10163

این روزها به یاد تو- به یاد شهروندان بهائی

259

این روزها به یاد تو – بار دیگر دستگیری و آزار و اذیت شهروندان بهائی