لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10084

شاید شنیده باشید(۸۹) – ق١

220

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبد البها‍ء