لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10082

کوچۀ فرهنگ، پلاک هفت – عبدالرحیم جعفری

197

این هفته تقدیم میشود به “عبدالرحیم جعفری” بنیان‌گذار و مدیر پیشین انتشارات امیرکبیر