شنیدنیهای رسانه ای – ۳۸۵

48

ابراز نگرانی اروپا از سرکوب اقتصادی بهاییان در ایران.
آزادی شهرام چینیان میاندوآب شهروند بهایی ایرانی.
دو سال زندان برای کسانی که اطلاعات شخصی افراد را در فضای مجازی منتشر می کنند.
نقل قول این هفته از: هیئت اجرایی بررسی وضعیت دانشجویان تعلیقی!!

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10014