لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10014

شنیدنیهای رسانه ای – ۳۸۵

210

ابراز نگرانی اروپا از سرکوب اقتصادی بهاییان در ایران.
آزادی شهرام چینیان میاندوآب شهروند بهایی ایرانی.
دو سال زندان برای کسانی که اطلاعات شخصی افراد را در فضای مجازی منتشر می کنند.
نقل قول این هفته از: هیئت اجرایی بررسی وضعیت دانشجویان تعلیقی!!