مهارت های زندگی
مهارتهای زندگی – ف۶ ق۷
آبان ۲, ۱۳۹۴

در این برنامه لیلا در مورد نقاط قوت و ضعف جامعه اطرافش صحبت می کنه و به نیازمندیهای یک جامعه سالم و موفق اشاره می کنه.

ثبت نام در خبرنامه