Program Picture

سودای ستیز

نُه و دو
۱۶ مهر ۱۴۰۲

«نُه و دو» داستان ربوده شدن اعضای محفل ملی روحانی بهائیان ایران به همراه دو بهائی دیگر در سال ۱۳۵۹ است که روش و منش حکومت تازه‌تاسیس را در برخورد با بهائیان روایت می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه