عید رضوان – قسمت ۹

Program Picture

۱۷۴

عید رضوان – قسمت ۹
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زمانی که دولت عثمانی از حضرت بهاءالله دعوت کرد که ایشان به استانبول تشریف ببرند، عکس‌العمل آن حضرت چه بود؟ پاسخ به این پرسش و دو پرسش دیگر در این قسمت از ۱۷۴.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه