عید رضوان – قسمت ۸

Program Picture

۱۷۴

عید رضوان – قسمت ۸
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

بابیان قبل از عید رضوان در چه وضعیتی به سر می‌بردند؟ جناب استاد وحید خرسندی در این قسمت به این سوال و دو سوال دیگر پاسخ می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه