عید رضوان – قسمت ۷

Program Picture

۱۷۴

عید رضوان – قسمت ۷
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

از این قسمت جناب استاد وحید خرسندی میهمان ۱۷۴ هستند. ایشان در این قسمت به سه سوال پاسخ می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه