عید رضوان – قسمت ۶

Program Picture

۱۷۴

عید رضوان – قسمت ۶
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

در آخرین قسمت از ۱۷۴ که جناب ریاض الفت در آن شرکت دارند، ایشان به این سؤال که آیا ارتباطی بین اعلان عید رضوان و زمان وقوع آن وجود دارد؟ و البته دو سؤال دیگر پاسخ می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه