عید رضوان – قسمت ۵

Program Picture

۱۷۴

عید رضوان – قسمت ۵
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

جناب ریاض الفت در این قسمت از ۱۷۴، به این سوال که چه ارتباطی بین واقعه‌ عید رضوان و تعالیم بهائی وجود دارد و دو سوال دیگر پاسخ می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه