عید رضوان – قسمت ۴

Program Picture

۱۷۴

عید رضوان – قسمت ۴
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

به چه وقایع دیگری در تاریخ مثل عید رضوان می‌توان اشاره کرد؟ و دو سؤال دیگر در این قسمت از ۱۷۴ از جناب ریاض الفت پرسیده شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه