عید رضوان – قسمت ۳

Program Picture

۱۷۴

عید رضوان – قسمت ۳
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

در این قسمت جناب ریاض الفت به سؤال: پیروان دیانت بهائی رضوان را چگونه تعریف می‌کنند، و دو سوال دیگر پاسخ می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه