عید رضوان – قسمت ۱۲

Program Picture

۱۷۴

عید رضوان – قسمت ۱۲
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

این آخرین قسمت از ۱۷۴ است. در این قسمت هم به سه سؤال در رابطه با رضوان پاسخ داده خواهد شد. برای آخرین بار با استاد وحید خرسندی همراه شوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه