عید رضوان – قسمت ۱۱

Program Picture

۱۷۴

عید رضوان – قسمت ۱۱
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

منظور حضرت بهاءالله از این گفته که رضوان، ربیع بیان است چیست؟ استاد وحید خرسندی به این سؤال و دو سؤال دیگر در این قسمت از ۱۷۴ پاسخ می‌گویند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه