عید رضوان – قسمت ۱۰

Program Picture

۱۷۴

عید رضوان – قسمت ۱۰
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

عید رضوان تجدید حیات عالم است، این یکی از بیانات حضرت بهاءالله است. استاد وحید خرسندی در این قسمت به این بیان، و دو بیان دیگر می‌پردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه