یک گفتگوی ساده درباره نقش شبکه‌های اجتماعی در تغییر جوامع انسانی

یک گفتگوی ساده
یک گفتگوی ساده درباره نقش شبکه‌های اجتماعی در تغییر جوامع انسانی
اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با امین قضایی، جامعه شناس، در خصوص نقش شبکه‌های اجتماعی در تغییر جوامع انسانی گپی میزنیم. امین برامون توضیح میده که چطور میزان رضایت از زندگی و مفهوم شادی در جوامع مختلف با ظهور این شبکه‌ها دستخوش تغییر شده.

ثبت نام در خبرنامه