درباره اهمیت و راهکار شکوفایی استعدادهای فردی

Program Picture
درباره اهمیت و راهکار شکوفایی استعدادهای فردی
فروردین ۲۰, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با اشکان عنایتی، فعال اجتماعی، درباره اهمیت و راهکار شکوفایی استعدادهای فردی گپی میزنیم. اشکان برامون از تاثیرات نامطلوب فرهنگ رقابت در این راستا میگه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه