پیشنهاد - فصل دوم
یک پیشنهاد رفتنی
دی ۷, ۱۳۹۹

پیشنهاد این هفته درباره‌ سفر کردنه. اینکه چطوری سفر کنیم، کجاها سفر بریم، یا کجاها کمتر سفر بریم تا بیشتر بهمون خوش بگذره و به معنای واقعی سفر رو تجربه کنیم. پیشنهاد می‌کنیم پیشنهاد این هفته رو گوش کنید تا با همدیگه کلی سفر بریم.

ثبت نام در خبرنامه