یک پنجم – آفریقا
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۵

یک پنجم اشاره‌ای‌ دارد به پنج قارهٔ دنیا و تاریخ دیانت بهائی در این پنج قاره؛ این قسمت آفریقا.

ثبت نام در خبرنامه