توانمندسازی نوجوانان

Program Picture

یک فنجان چای داغ

توانمندسازی نوجوانان
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

این هفته گفتگویی داریم با خانم مهناز جان محمدوا در خصوص فعالیت‌های جامعه بهائی برای توانمندسازی نوجوانان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه