توانایی جوانان برای خدمت

Program Picture

یک فنجان چای داغ

توانایی جوانان برای خدمت
۱۹ مرداد ۱۳۹۷

جوانان از شور و شوق بیشتری نسبت به دنیای اطراف خود و انسان‌های دیگر برخوردارند و این شور و هیجان می‌تواند عالمی را به حرکت در آورد. در سال ۲۰۱۳ کنفرانس‌های جوانان به همت جامعه بهائی در سرتاسر دنیا برگزار شد. بعد از شرکت در این کنفرانس‌ها، جوانان بیش از قبل برای خدمت و ساختن دنیایی بهتر ترغیب شدند. این هفته با هم به قسمت‌هایی از یک گزارش در مورد این کنفرانس‌ها گوش می‌دهیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه