ادبیات پست مدرن در ایران

Program Picture

یک فنجان چای داغ

ادبیات پست مدرن در ایران
۱۲ مرداد ۱۳۹۷

ادبیات فارسی بخشی اساسی از فرهنگ مردم ایران است و در طول تاریخ متحول گشته و سبک‌های جدیدی را شامل شده است. این هفته گفتگویی داریم با خانم فاطمه اختصاری، شاعر پست مدرن ایرانی، درباره پیدایش این سبک در ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه