متیو ریکارد از نوع دوستی‌ می‌گوید

Program Picture

یک فنجان چای داغ

متیو ریکارد از نوع دوستی‌ می‌گوید
۰۵ مرداد ۱۳۹۷

امروزه زندگی فردگرایانه در گوشه و کنار دنیا رواج پیدا کرده است، و این‌ امر‌ موجب بی‌ملاحظگی افراد نسبت به یکدیگر شده است. انسان‌ها برای بهبود وضعیت دنیا و زندگی‌هایشان نیاز به تقویت حس‌ نوع دوستی در خود دارند. این هفته با هم به صحبت‌های متیو ریکارد، نویسنده و راهب بودایی‌ فرانسوی، راجع به اثرات نوع دوستی و داشتن ملاحظه برای دیگران گوش‌ می‌دهیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه