تفاوت نظام‌های آموزشی ایران و آمریکا

Program Picture

یک فنجان چای داغ

تفاوت نظام‌های آموزشی ایران و آمریکا
۲۲ تیر ۱۳۹۷

تحصیلات مقطع دکتری در کشورهای ایران و آمریکا شباهت‎ها و تفاوت‌هایی دارد. در هر دو کشور دانشجوهای دکتری به نوشتن مقالات مشغولند، در حالی که کیفیت این مقالات بسیار متفاوتند. این هفته گفتگویی داریم با محسن علی آبادی درباره این تفاوت‌ها.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه