رشد جمعیت دیدگاهی مثبت و یا منفی

یک فنجان چای داغ
رشد جمعیت دیدگاهی مثبت و یا منفی
تیر ۱۵, ۱۳۹۷

گفتگویی کوتاه با آقای امین قضایی جامعه شناس در خصوص روند رشد جمعیت در دهه های گذشته و چالش‌هایی که جهان به این سبب با آن روبرو خواهد شد. آیا رشد جمعیت به معنای افزایش نیروی کار است؟

ثبت نام در خبرنامه