رشد جمعیت دیدگاهی مثبت و یا منفی

Program Picture

یک فنجان چای داغ

رشد جمعیت دیدگاهی مثبت و یا منفی
۱۵ تیر ۱۳۹۷

گفتگویی کوتاه با آقای امین قضایی جامعه شناس در خصوص روند رشد جمعیت در دهه‌های گذشته و چالش‌هایی که جهان به این سبب با آن روبرو خواهد شد. آیا رشد جمعیت به معنای افزایش نیروی کار است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه