نقش رسانه بر هویت کودکان

Program Picture

یک فنجان چای داغ

نقش رسانه بر هویت کودکان
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

این هفته گفتگویی داریم با دکتر پیمان رئوفی، روانشناس درباره نقش رسانه بر هویت کودکان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه