یک سوال، ‌یک جواب

یک سوال، ‌یک جواب

یک سوال یک جواب برنامه‌ای کوتاه هست که طی آن استاد وحید خرسندی در هر قسمت به یک سوال از پگاه موافق مجری برنامه پاسخ خواهند داد.

یک سوال یک جواب برنامه‌ای کوتاه هست که طی آن استاد وحید خرسندی در هر قسمت به یک سوال از پگاه موافق مجری برنامه پاسخ خواهند داد.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه