یک سوال، یک جواب | رضوان ۱۳۹۷

program picture

یک سوال، یک جواب | رضوان ۱۳۹۷

برنامه‌ یک سوال، یک جواب (ویژه‌ رضوان 175 بدیع) هر روز در ایام رضوان پخش می‌شد. در روزهای اول، نهم و دوازدهم دو قسمت از این برنامه پخش می‌شود. در یک سوال، یک جواب (ویژه‌ رضوان 175 بدیع) هر بار یک سوال در مورد آیین بهائی و پیام حضرت بهاءالله، شارع دین بهائی، پرسیده می‌شود و جناب احسان رحیمی به آن پاسخ می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه