Program Picture
یک بیماری شیرین
آبان ۲۴, ۱۳۹۸

۱۴ نوامبر روز جهانی دیابت بود، چهاردهم نوامبر، سالگرد تولد «فردریک بانتینگ» پزشک، زیست شناس کانادایی است که به همراه «چارلز بست» انسولین را کشف کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه