یکصد و نود
محافل روحانی
آبان ۱۲, ۱۳۹۷

آیا تشکیل شوراهای منتخب می تواند اختیارات مطلقه‌ی رهبران را محدود کند؟

ثبت نام در خبرنامه