یکدیگر را تشویق کنیم

Program Picture
یکدیگر را تشویق کنیم
آذر ۱۸, ۱۳۹۷

پیشنهاد این هفته ما را ترغیب می‌کند که دست از عیب جویی، که تاثیرات مخرب فراوانی دارد برداریم، و به جای آن به تشویق و تحسین نقاط مثبت اطرافیان‌مان بپردازیم و با این کار به آن‌ها انرژی مثبت بدهیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه