یکدیگر را تشویق کنیم

یکدیگر را تشویق کنیم
آذر ۱۸, ۱۳۹۷

پیشنهاد این هفته ما را ترغیب می‌کند که دست از عیب جویی، که تاثیرات مخرب فراوانی دارد برداریم، و به جای آن به تشویق و تحسین نقاط مثبت اطرافیان‌مان بپردازیم و با این کار به آن‌ها انرژی مثبت بدهیم.

ثبت نام در خبرنامه