یه آدم خیلی مهم یا هاروارد رفتی یا استنفورد؟
آبان ۱۳, ۱۳۹۵

وقتی به داشتن مدرک فکر می‌کنم یاد اون دوستم میفتم که چون توی یک دانشگاه اسم و رسم دار قبول نشد کلا درس خوندن رو گذاشت کنار و یاد اون یکی که در آستانه گرفتن مدرک دکترا، عطای مدرک رو به لقای اون بخشید و توی یک مدرسه ابتدایی مشغول کار شد.

ثبت نام در خبرنامه