یاری و مددی به جهت بهتر زیستن

یاری و مددی به جهت بهتر زیستن
تیر ۲۸, ۱۳۹۸

در چند روز گذشته در کشورمون ایران روز بهزیستی و تامین اجتماعی را پشت سر گذاشتیم، یعنی ۱۶ جولای مصادف با ۲۵ تیرماه. یکی از زمینه‌های خدمات بهزیستی، امور اجتماعی است، آن‌طور که گفته شده در این بخش، کار از پیچیدگی بیشتری برخوردار است، پس بدین منظور آنان از مربیان، روانشناسان و مددکاران اجتماعی ورزیده کمک می‌گیرند.

ثبت نام در خبرنامه