Program Picture

یاد باد آن روزگاران

قسمت ۳
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

این بار شخصی خاطراتش را می‌گوید که مفتخر است یکی از الواح مهم حضرت بهاءالله به نام سوره اصحاب به نام او صادر شده است.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه