یادی از گذشته

program picture

یادی از گذشته

در برنامه یادی از گذشته، هر بار خاطره‌ای از گذشته‌های دور یا نزدیک توسط یکی از همکاران بازخوانی و اجرا می‌شود. خاطراتی که یا واقعی هستند یا برگرفته از واقعیت که با چاشنی تخیل بازنویسی شده‌اند.

در برنامه یادی از گذشته، هر بار خاطره‌ای از گذشته‌های دور یا نزدیک توسط یکی از همکاران بازخوانی و اجرا می‌شود. خاطراتی که یا واقعی هستند یا برگرفته از واقعیت که با چاشنی تخیل بازنویسی شده‌اند.

تازه‌ترین قسمت‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه