یادی از شهروندان ایران

Program Picture
یادی از شهروندان ایران
مهر ۴, ۱۴۰۱

«ای داور حقیقی مادران جگرخون را تسلی ده، ای رحمن رحیم بر چشم گریان و دل سوزان پدران رحم نما.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه