یادی از سقراط حکیم بزرگ یونان

یادی از سقراط حکیم بزرگ یونان
بهمن ۲۷, ۱۳۹۹

اگرچه سقراط را امرای زمانش زهر دادند و به قتل رساندند، اما گفتار و اندیشه‌های بلند او هم‌چنان باقی و نامش در کتب آسمانی جاودانه است.

ثبت نام در خبرنامه