یادگیری
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۰

یادگیری، یکی از مفاهیم اساسی و مهم در جامعه امروز می‌باشد و این نیاز در بشر از طرق مختلف از جمله مربیان حاصل می‌گردد. هم‌چنین یادگیری را می‌توان در ابعاد مختلف زندگی یک انسان تقسیم‌بندی کرد.

ثبت نام در خبرنامه