Program Picture
یادداشت
بهمن ۲۲, ۱۳۹۴

نگاهی گذرا به ماجرای آتش زدن عروسک‌های باربی در یک مدرسه دخترانه و مرور یادداشت «غروب کذایی کودکی» که به همین موضوع می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه