یادداشت کنایه آمیز

یادداشت کنایه آمیز
مرداد ۲۸, ۱۳۹۵

«بیچاره ادب»؛ یادداشتی از نوید توکّلی که می‌کوشد هشدار دهد ادب و اخلاق را با منافع شخصی خودمان تنظیم نکنیم، و سعی کنیم در هر شرایطی دست کم رفتارمان با گفتار خودمان در تناقض نباشد.

ثبت نام در خبرنامه