گپ نوروزی اول – بخش ۲

Program Picture

گپ نوروزی

گپ نوروزی اول – بخش ۲
۰۱ فروردین ۱۳۹۵

چگونگی نهادینه کردن تحوّل در وجود خود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه