گوهر یگانه‌ای که در تبریز بود

Program Picture
گوهر یگانه‌ای که در تبریز بود
دی ۱۶, ۱۳۹۸

نبیل: … اما در این میان جوانی بی‌اختیار از صف سربازان عبور کرد و با وجود موانع شدیدی که وجود داشت، با پای برهنه در جاده شروع به دویدن کرد. نیم فرسخ راه را دوید تا عاقبت هر طور بود خود را به حضرت باب رساند و در حالی که اشک از چشمانش روان بود، زمین مقابل آن حضرت را بوسید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه